full

full
Published on:

31st Mar 2023

Surah 'Abasa (Dia bermuka masam)

Surah 'Abasa (Arab: سورة عبس) ialah surah ke-80 dalam al-Quran. Surah ini mempunyai 42 ayat. Dinamakan 'Abasa yang diambil dari kata 'Abasa yang terdapat pada ayat pertama surah ini. 

Surah ini menyebut tentang hakikat dakwah dan kemuliaan orang yang menambil manfaat daripadanya serta kehinaan orang yang berpaling daripadanya. Ia mempunyai objektif mendidik jiwa manusia dalam berdakwah serta mengukuhkan keimanan tentang hari akhirat. Antara lain isi kandungannya turut menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat sehingga manusia tidak peduli antara satu sama lain dan perbezaan keadaan orang kafir dan orang beriman. (Sumber Terjemahan Al-Quran Al-karim Mukhtasar Al-Bayan).

Show artwork for KNOWLEDGE INTEGRATION

About the Podcast

KNOWLEDGE INTEGRATION
Get inspiration & synergy from the sharing under topics related to Integration of Naqli and Aqli