full

full
Published on:

9th Sep 2022

Namlah Haiwan Unik dalam Al-Quran

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.

PANEL : Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff

Show artwork for KNOWLEDGE INTEGRATION

About the Podcast

KNOWLEDGE INTEGRATION
Get inspiration & synergy from the sharing under topics related to Integration of Naqli and Aqli