full

full
Published on:

19th Apr 2023

Bila nak Raya? Penentuan Hilal Syawal

Dr. Mualimin Mochammad Sahid dari Fakulti Syariah dan Undang-undang, USIM dan Ahmad Yussuf Zainal Abidin mengupas berkenaan penentuan hilal syawal serta isu-isu yang hangat dibincangkan di kalangan netizen berkaitan kaedah penetapan awal Syawal.

Show artwork for KNOWLEDGE INTEGRATION

About the Podcast

KNOWLEDGE INTEGRATION
Get inspiration & synergy from the sharing under topics related to Integration of Naqli and Aqli