full

full
Published on:

15th Mar 2023

Bagaimana Melupuskan al-Quran?

Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa berusaha untuk memelihara dan menjaga kesucian al-Quran kerana ianya menjadi panduan hidup kita. Mari dengarkan perkongsian oleh Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) berkaitan kaedah yang perlu dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesucian al-Quran sehinggalah ianya hendak dilupuskan mengikut tatacara dan kaedahnya yang tersendiri.

Show artwork for KNOWLEDGE INTEGRATION

About the Podcast

KNOWLEDGE INTEGRATION
Get inspiration & synergy from the sharing under topics related to Integration of Naqli and Aqli